Waterjet Rzeszów

Obróbka metali

Obróbka metali

Obróbka metali

Podstawą obróbki metali są obróbki polegające na kształtowaniu metalu mechanicznie, skrawaniem, obróbkę plastyczną, cieplną oraz cieplno-chemiczną. Jak widać obróbek metalu jest wiele i każda z nich składa się na różne możliwości nadania kształtu metalom. Wśród wielu tych metod możemy zwraca uwagę na siebie stara metoda lecz we współczesnych świecie znajdująca coraz większe grono swoich zwolenników z powodu
dużej ilości superlatyw jakie posiada. Obróbka ścierno-strumieniowa bo tak można nazwać możliwości ciecia wodą z domieszką piasku czyli garnetem.
Ten Australijski naturalny piasek wydobywany jest ze skał o wysokiej twardości który za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem jako jego nośnika ściera metal oddziaływują cięciem do głębokości 200 mm.
Materiał poddany tej obróbce nie nagrzewa się co sprawia, że cięcie wodą metali jest bezpieczne i nie wpływa destrukcyjnie na kształt oraz zmianę właściwości metali nie tylko stalowych ale również szlachetnych.

Obróbka kształtująca

Obróbka kształtująca inaczej wstępna ścierno-strumieniową stosujemy wówczas gdy zachodzi potrzeba wykonania elementów, detali przed ich właściwym wykończeniem. Nadaje ona już prawidłowy kształt ciętemu materiału pozostawiając naddatek materiału tak aby można było poddać element obróbce wykańczającej. Obróbka wstępna strumieniem wody pozwala na oszczędności czasu i jest zamiennikiem szlifowania materiału lub skrawania. W metalu jeżeli szła konieczność nad spawania, nie ma wówczas możliwości zastosowani obróbki skrawaniem ponieważ noże których używa się do tego celu nie są na tyle wytrzymałe aby taką pracę wykonać. Im grubszy metal tym obróbka trudniejsza.

Obróbka cnc

Obróbka ta wykonywana jest za pomocą maszyn sterujących z oprogramowanie numerycznym za pomocą mikrokomputera, który jest integralną częścią sterującą maszyny. Przy użyciu czujników w polu określonego układu współrzędnych i zadanych wartościach na komputerze maszyna wykonuje określone ruchy za pomocą sterownika PLC. Ruchy pomiędzy dyszą do cięcia wodą a przedmiotem obrabianym kontrolowane są przez czujniki które ciągle obliczają współrzędne dyszy w paru osiach. W większości są to 3 lub 5 osi. Cały proces obróbki metalu wodą nie wymaga ingerencji człowieka i jest wykonywany automatycznie. Dlatego zadane dane do obróbki są dokładne i mierzone w dziesiątych milimetra.

Wycinanie laserem metalu a plazmą

Cięcie laserowe jest bardziej nowoczesną formą obróbki termicznej metalu. Jest precyzyjne i szybkie, zużywające mniej energii niż plazma a także bardziej uniwersalne. Jego powtarzalność detali jest bardzo wysoka w różnych stopach stali. Maksymalna grubości cięcia laserem stali wynosi do 30 mm natomiast grubość stali przy cięciu plazma wynosi do 40 mm przy zachowaniu w miarę dobrej dokładności cięcia. Jednak materiały juz od grubości 20 mm i grubsze aby zachować dokładną jakość cięcia
wymagają już obróbki ścierno-strumieniowej jaką jest cięcie wodą.

Ekologia o obróbka metali.

Każda obróbka cieplna wytwarza związku pochodzące od paliwa jakie jest spalane. Przy obydwu rodzajach obróbka zarówno laserem jak i plazma zapotrzebowanie na gazy jest konieczne i występujące proces spalania tych gazów co prowadzi do emisji związków w atmosferę. Inaczej jest w przypadku cięcia wodą. Tutaj nie występuje żaden proces spalania. Dlatego technologią cięcia woda jak na razie jest najbezpieczniejsza formą obróbki metali dla środowiska.