Waterjet Rzeszów

CIĘCIE STALI

CIĘCIE STALI

Cięcie wodą to nowoczesna i szybka metoda docinania na wymiar różnych surowców przy użyciu strumienia wody o wysokim ciśnieniu. Do miękkich materiałów (jak guma) stosuje się wyłącznie wodę, natomiast przy twardych i trudnych do przecięcia surowcach (jak na przykład kamień lub stal) stosuje się wodę z dodatkiem tak zwanego garnetu. Garnet jest to środek ścierny, porównywalny do piasku, jednak o grubszej fakturze.

Cięcie stali z pomocą wody niesie za sobą szereg korzyści i jest znacznie precyzyjniejsze od innych metod. Ze względu na to, że do cięcia używa się strumienia zimnej wody, nie dochodzi do odkształceń cieplnych materiału. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie maksymalnie równej krawędzi.

Docinanie stali wodą jest ekonomiczne, bowiem pozwala uniknąć odpadów poprodukcyjnych i dokładnie zaplanować ilość materiału do wykorzystania, a także jest to metoda niezwykle szybka – dzięki czemu materiały są gotowe do użycia bardzo szybko. Fakt, że cięcie jest wykonane bardzo precyzyjnie pozwala uniknąć dalszych obróbek materiału, co również jest oszczędnością, zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Zastosowanie cięcia wodą w przypadku stali pozwala również uniknąć mikrouszkodzeń.

Cięcie wodą jest ekologiczną techniką, ponieważ przy jej stosowaniu nie powstają żadne pyły czy szkodliwe odpady. Dodatkowo dzięki dużej precyzji pozwala zużywać znacznie mniej surowców, co również ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.

Z pomocą wody możliwe jest również cięcie metalu oraz cięcie kamienia, a także innych materiałów.