Waterjet Rzeszów

Czym ciąć żeliwo

cięcie żeliwa

Czym ciąć żeliwo

Aby dostosować proces cięcia żeliwa musimy zrozumieć jak wiele rodzajów żeliwa o skrajnie różnej charakterystyce jest wytwarzanych. Podstawowe to: żeliwa białe, żeliwa ciągliwe, żeliwa szare, i żeliwa sferoidalne. Oprócz wymienionych istnieje jeszcze grupa żeliw specjalnych charakteryzująca się zawartością składników stopowych powyżej 3%. Żeliwa te zwane stopowymi posiadają specjalne właściwości w zakresie np. odporności na podwyższoną temperaturę oraz odporności na korozję i zużycie ścierne. Można wyróżnić: żeliwa stopowe odporne na zużycie ścierne (niskostopowe, niklowo-chromowe, chromowo-niklowe, wysokochromowe), żeliwa stopowe żaroodporne (chromowe, krzemowe, aluminiowe, wysokochromowe, wysokoniklowe), żeliwa stopowe odporne na korozję (krzemowe, niklowo-miedziowe, wysokoniklowe sferoidalne, wysokoniklowe szare, wysokochromowe), żeliwa o strukturze austenitycznej do pracy w niskiej temperaturze.

Żeliwo cięcie

W zależności od charakteru prowadzonych prac może to być cięcie złomowe i w tym przypadku nie będzie nam zależało na jakości

W innych okolicznościach za pomocą cięcia przygotowywać będziemy fragmenty elementu metalowego do dalszej obróbki. W zasadzie w pracach warsztatowych spośród spawalniczych technologii cięcia stosowane jest cięcie tlenowe i plazmowe.

Obie metody są niezupełnie zastępowalne, a każda z nich jest predestynowana do określonych zastosowań. Za pomocą tlenu jesteśmy w stanie ciąć jedynie stale niestopowe i tytan (tylko złomowo) i to dopiero grubości powyżej 5 mm, wtedy cięcie zapewniają dobrą jakość. Maksymalna grubość cięcia tlenem stali niestopowej dochodzi, przy zastosowaniu specjalnych dysz, do 2000 mm. Dużo szerszy zakres rodzajów materiałów można ciąć plazmowo. 

Jedynym ograniczeniem jest tutaj grubość ciętego materiału, który w zasadzie nie przekracza 150 mm, a dobrą jakość krawędzi ciętych uzyskuje się przy grubościach do 100 mm. Żadnej z wymienionych metod nie możemy stosować do cięcia mosiądzów (stop miedzi z cynkiem) ze względu na intensywne parowanie cynku, natomiast brązy (stopy miedzi z innymi metalami) można ciąć plazmowo.

Cięcie tlenem

Cięcie tlenem jest procesem, w którym metal podgrzewany jest płomieniem (przeważnie tlenowo-acetylenowym) do temperatury jego zapłonu, a następnie spalany jest w strumieniu tlenu. Jednym z głównych warunków spalania metalu w tlenie jest to, aby temperatura zapłonu metalu była niższa od temperatury jego topnienia oraz temperatura topnienia tlenków ciętego metalu była niższa od temperatury topnienia tego metalu. Te dwa warunki sprawiają, że możliwości cięcia tlenem są ograniczone w zasadzie tylko do stali niestopowej i tytanu (w przypadku tytanu mówimy wyłącznie o cięciu złomowym). W związku z powyższym cięcie żeliwa oraz stali wysokostopowych bez stosowania specjalnych zabiegów jest już w zasadzie niemożliwe.

Cięcie plazmowe

Cięcie plazmowe jest decydowanie łatwiejsze w realizacji, w porównaniu z cięciem tlenowym. Również asortyment możliwych do przecięcia materiałów jest znacznie szerszy. W zasadzie możemy przeciąć każdy metal, ponieważ w przypadku cięcia plazmowego metal jest stapiany i wyrzucany ze szczeliny cięcia silnie skoncentrowanym łukiem plazmowym, a więc temperatury topnienia czy zapłonu metalu nie odgrywają tutaj żadnej roli. Niestety w tym wypadku potrzebny jest już bardziej zaawansowany sprzęt. 

Należy jednak pamiętać, że cięcie plazmowe jest zdecydowanie wydajniejszą metodą aniżeli cięcie tlenem, zapewniającą przy tym dużą jakość krawędzi ciętych.

Cięcia żeliwa


Trzecim rodzajem cięcia żeliwa jest wykorzystanie technologii cięcia wodą z garnetem (ścierniwem). Jest to najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku ponieważ nie nagrzewa żeliwa, nie spowoduje jego destrukcji i nie topi go podczas cięcia. Grubość cięcia żeliwa wynosi od 0,3 do 200 mm a wygląd krawędzi cięcia zależy od wykorzystania stopnia jakości cięcia.
Krawędź cięta jest nie poszarpana i można wycinać dokładne detale o różnych wielkościach. Na maszynie typu Water jet można wykonywać cięcia złomowe lub cięcia technologiczne.