Waterjet Rzeszów

Cięcie ekologiczne – cięcie strumieniem wody

Cięcie ekologiczne – cięcie strumieniem wody

Cięcie strumieniem wody to potężne narzędzia tnące. Wielka siła jaka jest w strumieniu zapewnia idealne powierzchnię ciętą.  Podobnie jak w przypadku wszystkich maszyn przemysłowych, maszyny wodne niosą ze sobą pewne nieodłączne zagrożenia, które wykraczają poza oczywiste cięcia. Znajomość tych zagrożeń i odpowiednie środki ochronne są niezbędne do bezpiecznej pracy. W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa.

Jaki jest wpływ cięcia strumieniem materiału ściernego na środowisko?

Cięcie strumieniem wody ze ścierniwem jest z natury procesem przyjaznym dla środowiska (ekologicznym). W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów cięcia mechanicznego, cięcie strumieniem wody nie wymaga stosowania olejów chłodzących ani smarujących, więc nie ma żadnych chemicznie zanieczyszczonych wiórów które trzeba utylizować. W przeciwieństwie do procesów termicznych, takich jak plazma czy laser, strumień wody nie generuje szkodliwych oparów podczas procesu cięcia.

„Narzędzia” tnące, woda i ścierniwo tzw. garnet, są nieszkodliwe dla środowiska i dostępne na całym świecie. Dodatkowo nie wytwarzają żadnych szkodliwych związków podczas pracy.

Odpady ścierne to na ogół obojętny Garnet  z niewielką zawartością cząstek z ciętego materiału. Oznacza to, że jeśli cięty materiał nie jest materiałem wysoce niebezpiecznym, takim jak ołów, odpady ścierne można bezpiecznie wykorzystywać do utwardzania podjazdów bez utylizacji i bez ryzyka dla środowiska.