Waterjet Rzeszów

Erozja geologiczna a erozja naddźwiękowa

Erozja geologiczna a erozja naddźwiękowa

Erozja geologiczna a erozja naddźwiękowa

Rzeka Kolorado jak Waterjet

Erozja to niezwykle delikatna forma usuwania materiału, jednak daje niesamowite rezultaty. Na przykład: rzeka Kolorado erodowała głęboki na ponad kilometr Wielki Kanion w ciągu 35 milionów lat, a abrazyjny strumień wodny może erodować granit o grubości 30 cm z prędkością 5 mm / min.

Water jet daje najlepszą przewagę. Powierzchnia jest niezmieniona, nie wykazuje uszkodzeń cieplnych ani naprężeniowych. Ta wyjątkowa jakość krawędzi jest wynikiem erozji naddźwiękowej.

Dzięki delikatnemu usuwaniu materiału odsłonięta krawędź, czy to ściana kanionu, granit czy metal, jest wolna od naprężeń mechanicznych (utwardzenie lub wypaczenie) lub stref wpływu ciepła (wypalony lub stopiony wygląd i twardszy i bardziej kruchy) . Na przykład w Wielkim Kanionie geolodzy mogą badać historię Ziemi poprzez prawie 40 warstw odsłoniętych skał w wyniku łagodnej erozji. Mogą zobaczyć każdy szczegół pozostawiony nawet do 2 miliardów lat (Ziemia ma tylko ~ 4,5 miliarda lat).

W naszej firmie posługując się Water jetem przyspieszamy proces erozji za pomocą cięcia strumieniem wody pod ciśnieniem. Eksperci zajmujący się obróbką twardych materiałów uważają że ta technologia daje najlepsze efekty gdyż wycięta część, zachowuje oryginalne właściwości materiału, który będzie działał w swoim ostatecznym zastosowaniu tak jak powinien. Inne konkurencyjne technologie jak m.in cięcie plazmą, acetylenem tlenowym lub cięcie laserem przeciwnie, usuwają materiał znacznie gwałtowniej, często zmieniając właściwości materiału docelowego.

Ciepło chemicznie trwale zmienia materiał; w ten sposób zmieniają się jego właściwości. Ciepło może zamienić stal w martenzyt (bardzo twardy, bardzo kruchy materiał spowodowany szybkim ochłodzeniem po podwyższonej temperaturze, co jest prawdziwą utrapieniem producentów i inżynierów). W przypadku rozcięcia materiału (frezowanie, toczenie, piłowanie, szlifowanie) można również zmienić strukturę materiału. Krawędź może zostać utwardzona przez zgniot, powodując wypaczenie i kruchość.

Co innego w przypadku omawianego bohatera – strumienia wody, który jest procesem cięcia na zimno, usuwającego niewielkie ilości obrabianego materiału z prędkością ponaddźwiękową. Siły tnące pozostają małe i skumulowane. Szybkość usuwania jest tak szybka, że ciepło jest oddawane drobnym wiórkom, zamiast penetrować obrabianą krawędź. W przypadku strumienia wody kamień nie pęka, szkło się nie topi, plastik i stal nie odkształca się itp.

Najlepszą technologią na wykończenie cięcia z zachowaniem właściwości materiału, od którego zaczynałeś, jest użycie potęgi strumienia wody.
Erozja jest łagodna, niezależnie od tego, czy występuje przez miliony lat, czy z szybkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Niesamowitą potęgę żywiołu wody, możemy doświadczać podczas cięcia strumieniem wody zmieszanej z materiałem ściernym i oglądając efekty jej wpływu na Wielki Kanion Kolorado.