Waterjet Rzeszów

Cięcie betonu.

cięcie betonu

Cięcie betonu.

Beton jest kompozytem powstałym ze zmieszania spoiwa jakim jest cement oraz wypełniacza jakim jest kruszywo. Dodawane są również domieszki tzw. Plastyfikatory, które nadają plastyczności  oraz wody. Beton nazywany jest również sztucznym kamieniem ze względu na swoje właściwości zbliżone do naturalnego kamienia. Aby zastosować beton w budownictwie dodatkowo stosuje się zbrojenie w postaci drutu wzmacniając beton, który posiada właściwości nośne.

cięcie betonu

Beton możemy ciąć do grubości 20 cm również zbrojony. Z betonu jesteśmy w stanie ciąć każde wzory, łuki a także linie proste. Cięcie betonu wykorzystywane jest w budownictwie dla elementów ozdobnych wykorzystywanych na chodnikach a także dla potrzeb laboratoryjnych i badawczych w celu określenia właściwości betonu a także doboru ich mieszanek.

wycinanie w betonie

Możliwość cięcia betonu architektonicznego pozwala na bardzo dokładne zachowanie wymiarów a także możliwość uzyskania ciętej powierzchni w naturalnej strukturze, która nie musi być już poddawana obróbce. Wykorzystanie cięcia abrazyjnego pozwala na obróbkę strukturalną betonu, która ma charakter antyczny mało spotykany w wykonaniu fabrycznym. Beton architektoniczny jest materiałem kruchym więc wykorzystanie cięcia wodą do wycinania otworów jest jak najbardziej uzasadnione nawet przy samych krawędziach płyt.

Co możemy jeszcze ciąć z betonu:


– płyty chodnikowe
– kostkę brukową
– krawężniki drogowe
– płyty ażurowe
– beton zbrojony